ΟΤΕplus - Πωλητές Καταστημάτων (Διάφορες Περιοχές)
10/12/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
ΟΤΕplus - Πωλητές Καταστημάτων (Διάφορες Περιοχές)
H OTEplus Α.Ε. , εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει Πωλητές Καταστημάτων στις ακόλουθες περιοχές:
 • ΑΙΓΑΙΟ
 • ΗΠΕΙΡΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 • ΙΟΝΙΟ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 • ΚΡΗΤΗ
 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                

Προφίλ Θέσης Πωλητή Καταστήματος

Κύριο αντικείμενο:

 • Προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων.
 •  Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης με σκοπό την διατήρηση αλλά και την ανάπτυξη/ διεύρυνση του πελατολογίου.
 • Συνεχής ενημέρωση για όλα τα προϊόντα & υπηρεσίες του Ομίλου με στόχο την πώληση των κατάλληλων προϊόντων και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English)
 • Καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου (MS-Office)
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Εστίαση στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση
 • Εξοικείωση με προϊόντα τεχνολογίας
 • Πτυχίο IEK ή ΤΕΙ

Παροχές / Εκπαίδευση και ανάπτυξη:

 • Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και νέες τεχνολογίες
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε το Link