Υποτροφίες από το Ίδρυμα Γεωργίου και Δήμητρας Τσακάλου
12/12/2013 Υποτροφίες  
Υποτροφίες από το Ίδρυμα Γεωργίου και Δήμητρας Τσακάλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου και Δήμητρας Τσακάλου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για μαθητές Λυκείου ή άλλων ισότιμων σχολών και για πρωτοετείς φοιτητές ή σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) με τις εξής προϋποθέσεις

1. Να κατάγονται από την επαρχία Γορτυνίας και να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή ισοτίμου κατωτέρας Τεχνικής Σχολής της Επαρχίας Γορτυνίας και κατά προτίμηση από την Κοντοβάζαινα Αρκαδίας.

2. Να είναι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατοι.

3. Να διακρίνονται για την άριστη επίδοση στις σπουδές τους αξιολογούμενοι από το Δ.Σ. του Ιδρύματος σύμφωνα με τη βαθμολογία του απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου αντίστοιχα.

4. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 100 Ευρώ μηνιαίως για τους μαθητές Λυκείου και 200 Ευρώ μηνιαίως για τους φοιτητές και σπουδαστές ανώτερων και ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για εννέα μήνες για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι πέρατος των σπουδών τους, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στα τηλέφωνα 210-6519102, 6932900216.