Εκδήλωση: Επιχειρηματικοποίηση & Ελληνικά πανεπιστήμια
13/12/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Εκδήλωση: Επιχειρηματικοποίηση & Ελληνικά πανεπιστήμια
Εκδήλωση - Συζήτηση με κεντρική θεματική την επιχειρηματικοποίηση του Ελληνικού πανεπιστημίου για να κατανοήσουμε την αναδιάρθρωση που επιχειρείται και τα ειδικά χαρακτηριστικά της.

Ο χρόνος θα κατανεμηθεί ανάμεσα στους εισηγητές (15') και στους φοιτητές (5') που θα θελήσουν να τοποθετηθούν. Καλούμε, λοιπόν, κάθε φοιτητή να γίνει μέρος της συζήτησης, όχι μόνο ως δέκτης αλλά και ως πομπός του μηνύματος αυτού που μπορούν να προσθέσουν σε μια συζήτηση μόνο αυτοί για τους οποίους γίνεται η συζήτηση.

Εισηγητές:

- Σταύρος Μαυρουδέας

(καθηγητής ΠΑ.ΜΑΚ, "Οι τρεις εποχές του Πανεπιστημίου")

- Δημήτρης Ρόκος

(Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Γεν.Γραμματέας ΥΠΕΠΘ, "Η Αλλαγή στην παιδεία, παιδεία για την αλλαγή")

- Δημήτρης Πατέλης

(καθηγητής πολυτεχνείου Κρήτης, "Η λογική της ελεύθερης έρευνας και η υπαγωγή επιστήμης και παιδείας στο κεφάλαιο")


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κάτω πολυτεχνείο (Αρχιτεκτονική), αμφιθέατρο Γκίνη την Τετάρτη 18/12 στις 16:00

Μπορείτε να δείτε το facebook event εδώ