326 προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
9/9/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
326 προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι (326) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .