Υπ.Παιδείας: Επικαιροποιημένος Οδηγός Yποτροφιών
9/9/2013 Υποτροφίες  
Υπ.Παιδείας: Επικαιροποιημένος Οδηγός Yποτροφιών

Το Υπουργείο Παιδείας ανάρτησε τον επικαιροποιημένο Οδηγό για Υποτροφίες που περιλαμβάνει όλους τους Ελληνικούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που χορηγούν υποτροφίες και οικονομικά βοηθήματα σε Έλληνες πολίτες πρωτίστως, και δευτερευόντως σε αλλοδαπούς πολίτες, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Δείτε εδώ τον κατάλογο

Δείτε εδώ τον οδηγό υποτροφιών