Το 8ο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου στον Βόλο
12/9/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Το 8ο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου στον Βόλο
Στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2013 η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος πρόκειται να διοργανώσει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής με θέμα: «Η γεωργική μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα».

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Οι συγκυρίες των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει την Ελληνική Γεωργία σε πολλά αδιέξοδα.Οι αγρότες και οι βιομηχανίες του αγροτικού τομέα βρίσκονται σε αμηχανία πως πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας κατάστασης.

Οι Γεωργικοί Μηχανικοί και οι Μηχανικοί Βιοσυστημάτων που συνδυάζουν τις επιστήμες των Μηχανικών με τις επιστήμες της Βιολογίας, του Περιβάλλοντος και της Γεωπονίας, θα πρέπει να εργασθούν ακόμη πιο εντατικά προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων, αποδοτικών και περιβαλλοντικά ασφαλών μεθόδων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Παράλληλα, καθώς το κόστος των εισροών αυξάνεται συνεχώς στις αγροτικές επιχειρήσεις, οι Γεωργικοί Μηχανικοί πρέπει να μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτσι ώστε να οδηγήσουν στη δημιουργία ενεργειακά αυτόνομων αγροκτημάτων, πάντα επ' ωφελεία των αγροτών και της χώρας.

Σκοπός του συνεδρίου που διοργανώνεται κάθε δύο έτη είναι να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γεωργικής Μηχανικής ώστε να υπάρξουν συνεργασίες που θα ενισχύσουν τη δραστηριότητα τους και να γίνει γνωστή η έρευνα που εκτελείται στη χώρα.

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να υπάρξει επαφή με τις βιομηχανίες που καλύπτουν αντικείμενα του κλάδου με στόχο την καλύτερη επαφή για αμοιβαίο όφελος.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου γίνονται συζητήσεις για την εκπαίδευση των Γεωργικών Μηχανικών στη χώρα και διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν εργασίες από καταξιωμένους και νέους επιστήμονες της Γεωργικής Μηχανικής, προσφέροντας έτσι νέες προοπτικές στην αντιμετώπιση των αδιεξόδων που αντιμετωπίζει η Ελληνική Γεωργία τα τελευταία έτη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΓΜΕ : egme.gr

Πηγή: epixeiro.gr