16 θέσεις εργασίας στον Όμιλο PEOPLECERT
16/9/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
16 θέσεις εργασίας στον Όμιλο PEOPLECERT

Με περισσότερες από 3.300.000 εξετάσεις μέχρι σήμερα, ο Όμιλος PEOPLECERT προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποίησης που αξιολογούν δεξιότητες και τεχνογνωσία ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλλουν στη ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης, αποτελώντας βασικό πυρήνα του σύγχρονου ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με διεθνή παρουσία, ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα 100 άτομα και περισσότερους από 1.000 μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες, ο Όμιλος PEOPLECERT διενεργεί εξετάσεις σε 10.000+ εξεταστικά κέντρα σε παγκόσμιο επίπεδο, που περιλαμβάνουν και το δίκτυο της Pearson VUE και Prometric.

Ο Όμιλος PEOPLECERT προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποίησης όπως ITIL®,IASSC Lean Six Sigma, ECDL, και City & Guilds. Παράλληλα έχει αναπτύξει και προσφέρει μία ευρεία γκάμα προγραμμάτων πιστοποίησης που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα, απαντούν στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς και αναγνωρίζονται από ηγετικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Aν θέλεις να γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας στείλε το βιογραφικό σου σε μια από τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

Finance & Administration Department

Research & Development Department


Marketing & Communications Department

Quality & Assessment Department

Accessibility Pass Department

Customer Service Department