Δράση: «Από τη Μάθηση στην Πράξη»
17/9/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Δράση: «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και στήριξης των νέων, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και την Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ), διοργανώνουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη».


Η δράση θα γίνει στην Αθήνα, σε συνεδριακές αίθουσες του Υπουργείου Παιδείας, το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2013 και δίνει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης σε 50 νέες-ους, ηλικίας έως 35 ετών, (έτος γέννησης από το 1978 και μετά) με την προϋπόθεση να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή Κολλεγίων (με χαρακτηρισμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς) και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Στόχοι της δράσης είναι

- Η μεταφορά εμπειρίας σε συνδυασμό με πρακτικές γνώσεις


- Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας – απασχόλησης


- Η παροχή coaching για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών


- Η δυνατότητα δικτύωσης στελεχών εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ και νέων με αντίστοιχα ενδιαφέροντα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες

  • Operations Management

  • Εξωστρέφεια

  • Quality Management

  • Sustainability

  • Innovation transfer

  • Funding Opportunities

  • Marketing Management

  • HR Management

  • Financial Management

  • Start up Know how Δικαιολογητικά συμμετοχής


1. Αίτηση συμμετοχής

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας


3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (όπου θα φαίνεται ο βαθμός)


4. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.


- Η θεωρητική κατάρτιση για κάθε μια θεματική ενότητα είναι 6 ώρες και η πρακτική κατάρτιση 2 ώρες.


- Συνολική διάρκεια: 80 ώρες

- Ημέρα και ώρες διεξαγωγής: Σάββατο, 09:00 - 18:00.


- Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5,12,19/10/2013 & 2,9,16,23,30/11/2013 & 7,14/12/2013.


- Ημέρα έναρξης: Παρασκευή 4/10/2013, ώρα 17:00-21:00.


Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται, έως και την Δευτέρα 23.09.2013 και ώρα 13:00 είτε:

1. Με επί τόπου επίσκεψη στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Αχαρνών 417, Άγιος Ελευθέριος), ώρες: 09:00-14:00, γραφείο 135), προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής.

2. Ηλεκτρονικά στο e-mail: s.kentistou@neagenia.gr, υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Μετά το τέλος της δράσης θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ