Σύμπραξη τριών φορέων για την ενδυνάμωση της σύνδεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
18/9/2013 Επιχειρηματικότητα  
Σύμπραξη τριών φορέων για την ενδυνάμωση της σύνδεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Τη σύμπραξή τους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση των δεσμών της ανώτατης εκπαίδευσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ανακοίνωσαν το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι Industry Disruptors – Game Changers και η φαρμακευτική εταιρεία MSD.

Συγκεκριμένα, φέτος με την συνδρομή του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Industry Disruptors – Game Changers και την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρίας MSD, η κατεύθυνση “Innovation and Entrepreneurship” του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εμπλουτίστηκε σε περιεχόμενο και αναβαθμίστηκε με στόχο να προσφέρει περαιτέρω θεωρητική αλλά και τεχνική κατάρτιση στους φοιτητές που διαθέτουν καινοτόμες ιδέες και θέληση να επιχειρήσουν.

Στο πνεύμα αυτό, και με στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στη χώρα μας, η φαρμακευτική εταιρεία MSD προχώρησε στη χορήγηση 10 υποτροφιών, ενώ υποστηρίζει και άλλες οριζόντιες ενέργειες, προκειμένου οι υπότροφοι να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας.

Η κατεύθυνση “Innovation and Entrepreneurship” του International MBA εστιάζει σε όλα τα βασικά μαθήματα που αφορούν δεξιότητες διοίκησης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει θεματολογία για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, το διεθνές μάνατζμεντ και τις διαπραγματεύσεις, τη γεωπολιτική, τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, θέτει στο επίκεντρο την πρακτική πτυχή της επιχειρηματικότητας, μέσω καινοτόμων σεμιναριακών δράσεων που αφορούν στην επικοινωνία επιχειρηματικών σχεδίων, τη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων, τον κύκλο ζωής νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και την ορθή επιλογή μελών για τη σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης και την κατοχύρωση πατέντας. Με τον τρόπο αυτό, το ανανεωμένο πρόγραμμα της κατεύθυνσης καλλιεργεί σε όσους το επιλέγουν όλες τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για να μετατρέψουν το προϊόν της έρευνάς τους ή την επιχειρηματική τους ιδέα σε μία επιτυχημένη επιχείρηση.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης κατά τα πρώτα δύο δίμηνα των σπουδών τους παρακολουθούν μαθήματα κορμού που αγγίζουν όλες τις πτυχές της διοίκησης μιας επιχείρησης (π.χ. Accounting & Financial Reporting, Marketing Management, Organizational Behavior & HRM, Information System Management κλπ). Κατά τις τρεις επόμενες περιόδους οι φοιτητές εμβαθύνουν στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με εξειδικευμένα μαθήματα (π.χ. Innovation, Creativity & the Management of Technology, Entrepreneurship & Sustainable Energy κλπ). Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από ένα σημαντικό αριθμό μαθημάτων εκείνα που τους ενδιαφέρουν, ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις κλίσεις. Καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους επενδύουν και στην προσωπική τους ανάπτυξη, μέσω του εξατομικευμένου προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων (PSDP - Personal Skills Development Program). Με συμμετοχή σε workshops, ατομικές και ομαδικές εργασίες, παιχνίδια ρόλων και προσωπική συμβουλευτική, καλλιεργούν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές τους ικανότητες, αποκτούν αυτογνωσία και αυτοέλεγχο και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χρόνο, το άγχος και τη δυναμική των ομάδων. Τέλος, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δημιουργούν το business plan για την επιχείρησή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα projects των 10 υποτρόφων, επιλέχθηκαν μέσα από ένα ευρύ φάσμα προτεινόμενων επιχειρηματικών ιδεών, από τις οποίες κάποιες βρίσκονται ήδη σε πρώτα στάδια υλοποίησης. Αφορούν δε, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, προώθηση παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, δημιουργία δικτύων προώθησης «πράσινων» μορφών ενέργειας, κλπ.