110 θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα
14/12/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
110 θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας συγκέντρωσε θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστοσελίδες και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Οι θέσεις κατηγοριοποιούνται στους εξής τομείς:

Μηχανικοί (8 θέσεις)
Νομικά (3 θέσεις)
Οικονομικά - Διοίκηση (27 θέσεις)
Πληροφορική (16 θέσεις)
Πωλήσεις - Ασφάλειες (26 θέσεις)
Τεχνίτες (1 θέση)
Τουριστικά Επαγγέλματα (4 θέσεις)
Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (1 θέση)
Υπόλοιπες Ειδικότητες (24 θέσεις)

Αναλυτικά οι θέσεις για κάθε τομέα και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι εδώ