Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική επίσκεψη Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου με τίτλο «The Effects of Financial Crisis on Youth»
16/12/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική επίσκεψη Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου με τίτλο «The Effects of Financial Crisis on Youth»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική επίσκεψη (study visit) υπό τον «The Effects of Financial Crisis on Youth» που διοργάνωσε το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) στη Λευκωσία. Το συνέδριο που έλαβε χώρα μεταξύ 7 και 11 Δεκεμβρίου 2013, έδωσε την ευκαιρία σε 15 νέους από χώρες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά νεανικής ανεργίας (δηλαδή Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία) να μελετήσουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για το εν λόγω φλέγων θέμα.

Επιπρόσθετα, μέσω αριθμού παρουσιάσεων εθνικών εμπειρογνώμων, φορέων χάραξης πολιτικής και επίσημών φορέων στο εν λόγω θέμα, οι νέοι είχαν την δυνατότητα να αξιολογήσουν το μέγεθος του προβλήματος στην Κύπρο και να ενημερωθούν για τις δράσεις και εργαλεία σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την κατάσταση στη Κύπρο μέσω παρουσιάσεων και διαλόγου με εκπροσώπους της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ), Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υπ. Παιδείας), του Τμήματος Εργασίας (Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση του Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας κ Ανδρέα Χρίστου σχετικά με την υλοποίηση της πρότασης «Εγγύηση για την Νεολαία» στη Κύπρο. Όπως σημείωσαν οι συμμετέχοντες, η παρουσίαση και ο διάλογος με τον κ. Χρίστου κατέδειξε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε προχωρημένη φάση σχεδιασμού της πρότασης «Εγγύηση για την Νεολαία» σε αντίθεση με αρκετές χώρες του Νότου. Επιπρόσθετα ως θετική εξέλιξη υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι οι σχεδιασμοί του Τμήματος Εργασίας στην Κύπρο προχώρησαν μεσά από δημόσιες διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένου και των οργανωμένων συνόλων της νεολαίας όπως το ΣυΝΚ.

Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας του ΣυΝΚ κατά της ανεργίας των νέων με τίτλο «Ενεργός Άνεργος Νέος» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Επιμέρους Δράση 4.3 - Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νεολαίας σε Δράση». Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων, ειδικότερα μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών μεταξύ τους, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων που ενδέχεται να οδηγούν σε μακροπρόθεσμα σχέδια ποιότητας, συμπράξεις και δίκτυα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο Νεολαίας και τη δράση του στο http://www.cyc.org.cy/

Στοιχεία επικοινωνίας: info@cyc.org.cy και 22878316