66 θέσεις Εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό
20/12/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
66 θέσεις Εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό

Παρακάτω παρουσιάζονται 66 θέσεις Εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό τις οποίες συγκέντρωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κατηγοριοποιούνται ως εξής

  • Γεωπονικές - Περιβαντολογικές Επιστήμες (2 θέσεις)
  • Θετικές Επιστήμες (5 θέσεις)
  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (13 θέσεις)
  • Μηχανικοί (2 θέσεις)
  • Νομικά (7 θέσεις)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (22 θέσεις)
  • Πληροφορική (3 θέσεις)
  • Τεχνίτες (1 θέση)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (2 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (9 θέσεις)

 

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις θέσεις επισκεφθείτε το link