Προκήρυξη υποτροφιών ΙΚΥ στο πλαίσιο συνεργασίας με το CERN
20/9/2013 Υποτροφίες  
Προκήρυξη υποτροφιών ΙΚΥ στο πλαίσιο συνεργασίας με το CERN

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο της μακράς και επιτυχούς συνεργασίας του με Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Διακυβερνητικούς Οργανισμούς, έχει προβεί στην υπογραφή δύο νέων συμφωνιών που αφορούν στην μετεκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής - CERN.

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύτηκαν στην Ε.τ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 2297/16-9-2013) οι Υπουργικές Αποφάσεις 123324/Β7 και 123326/Β7, οι οποίες αποτελούν τις κανονιστικές διατάξεις των παρακάτω δύο προγραμμάτων υποτροφιών για τα οποία αναμένεται, περί τις αρχές Οκτωβρίου, η δημοσίευση της σχετικής πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, στον ιστοχώρο του ΙΚΥ

1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο CERN υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στη θεωρητική και πειραματική Σωματιδιακή Φυσική.Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της θεωρητικής και πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης και παραμονής στις εγκαταστάσεις του CERN για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες προκειμένου να υλοποιήσουν μέρος της έρευνας τους και να ολοκληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή.

2. Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Ελλήνων επιστημόνων στο CERN (συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του CERN)Το ΙΚΥ χρηματοδοτεί επιπλέον των προβλεπομένων θέσεις υποτροφιών για μετεκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής - CERN. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από το CERN όπου υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις. Λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής, τις οικονομικές παροχές, τη διάρκεια της υποτροφίας κτλ. αναφέρονται στη σχετική ιστοσελίδα του CERN (www.cern.ch/jobs).

Τo πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Μεταδιδάκτορες (post-doc) και νέους Μηχανικούς Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε επιστήμες Μηχανικού/Εφαρμοσμένης Φυσικής /Πληροφορικής ( Fellowship and GET programme).

• Υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε επιστήμες Μηχανικού / Εφαρμοσμένης Φυσικής / Πληροφορικής (Doctoral Student Programme).

• Προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε επιστήμες Μηχανικού/Εφαρμοσμένης Φυσικής/Πληροφορικής/Μαθηματικών (Technical Student Programme)

• Προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες / Επικοινωνία / Βιβλιοθηκονομία (Administrative Student Programme)

• Προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε επιστήμες Μηχανικού/Φυσικής/Πληροφορικής (Summer Student Programme).

Επιπλέον, επίκειται η υπογραφή και τρίτης Συμφωνίας με το CERN, η οποία αφορά σε υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστήμιων του Ελληνικού Δικτύου Έρευνας Ιατρικών και Καινοτόμων Τεχνολογιών (CERN – HERMES).

Πληροφορίες: Λεωνίδας Παπαστεργίου (210 3726344, lpapas@iky.gr)