Χορήγηση 4 υποτροφιών από το Ίδρυμα Υποτροφιών “Πηνελόπης Κατσέα - Σπάνδου”
31/12/2013 Υποτροφίες  
Χορήγηση 4 υποτροφιών από το Ίδρυμα Υποτροφιών “Πηνελόπης Κατσέα - Σπάνδου”

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία "Ίδρυμα Υποτροφιών Απόρων Νέων και Νεανίδων Πηνελόπης Κατσέα - Σπάνδου" προκηρύσσει την χορήγηση - κατόπιν επιλογής - 4 υποτροφιών συνολικής αξίας 12.000 Ευρώ. Ειδικότερα 4 υποτροφίες αξίας 3.000 Ευρώ κάθε μία, δηλαδή συνολικής αξίας 12.000 Ευρώ θα χορηγηθούν για μόρφωση σε Τεχνικές Σχολές κάθε ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην έδρα του Ιδρύματος, το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, αίτηση μέχρι και 31-1-2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.