Πα.Πει - Online Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
3/1/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Πα.Πει - Online Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διοργανώνει τον 1ο κύκλο Online Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Η μαθησιακή διαδικασία βασίζεται στις αρχές της μάθησης με εξατομικευμένο ρυθμό, της συμβουλευτικής επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και της ευέλικτης αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:
  • Εισαγωγή στο Flash CS5/AS3
  • Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Moodle
  • Τα δωρεάν εκπαιδευτικά εργαλεία της Microsoft
  • Κατασκευή δυναμικών ιστοτόπων με χρήση του Joomla

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2014.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στην διεύθυνση: elearning.ds.unipi.gr