Δωρεάν σεμινάριο «Game Development»
21/1/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  

Η δομή και το περιεχόμενο του σεμιναρίου είναι οργανωμένο στην πρώτη ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος Professional Diploma in Game Development.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Σταύρος Καμμάς. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί, Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18.00-21.00. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα συζητηθούν και οι υπόλοιπες ενότητες του προγράμματος Professional Diploma in Game Development, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην εξοικείωση με τις βασικότερες έννοιες του Gaming και με την πρακτική εξάσκηση, και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Φιλοσοφία σχεδιασμού προχωρημένων παιχνιδιών: Στοιχεία ενός επιτυχημένου παιχνιδιού, Η διαδικασία, Φυσική παιχνιδιών, Χαρακτήρες, Ιστορία και Πλοκή, Το ανθρώπινο στοιχείο στο σχεδιασμό παιχνιδιών, Γνωριμία με Game Engines, Ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση του προγράμματος Unity.

Σκοπός του παραπάνω προγράμματος είναι να διδάξει τις βασικές φιλοσοφίες του σχεδιασμού παιχνιδιών και να τις εφαρμόσει μέσω εκμάθησης χρήσης των κατάλληλων εργαλείων (Unity, CryEngine, Unreal). Το προσφερόμενο πρόγραμμα εντάσσει τους συμμετέχοντες στα βαθιά της βιομηχανίας παιχνιδιών, επιτρέποντας να δημιουργήσουν μόνοι τους παιχνίδια κάθε τύπου και να αποκτήσουν μια πηγή εισοδήματος. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση προγραμματισμού, ενώ οι πρακτικές εφαρμογές γίνονται σε περιβάλλον Unity.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 60 ώρες (παρακολούθηση: 2 μήνες – 2 φορές / εβδομάδα ή Σάββατα) και η γλώσσα διδασκαλίας η Ελληνική. Απευθύνεται σε φοιτητές / απόφοιτους Πληροφορικής που θέλουν να γνωρίσουν το χώρο του Gaming, καθώς και σε επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του Gaming.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος οδηγούνται στην απόκτηση πτυχίου Level 5 Game Developer, NCFE (UK).

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής για το δωρεάν εισαγωγικό σεμινάριο στη Γραμματεία του Mediterranean College, Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, 210 8899600 e-mail: info@medcollege.edu.gr.

Πηγή: neolaia.gr