70 υποτροφίες στο εξωτερικό
24/9/2013 Υποτροφίες  
70 υποτροφίες στο εξωτερικό
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκέντρωσε και παρουσίασε 70 υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες αφορούν τις εξής κατηγορίες:

  • Γεωπονικές – Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες (6 θέσεις)
  • Θετικές Επιστήμες (20 θέσεις)
  • Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες (2 θέσεις)
  • Μηχανικοί (15 θέσεις)
  • Νομικά (1 θέση)
  • Οικονομικά – Διοίκηση (2 θέσεις)
  • Πληροφορική (4 θέσεις)
  • Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπιστήμες (16 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (4 θέσεις)


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις υποτροφίες.