Ευκαιρίες απασχόλησης στο e-learning του ΚΕΚ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
26/9/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρίες απασχόλησης στο e-learning του ΚΕΚ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

To e-Learning του ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες των κάτωθι ειδικοτήτων:

- Οικονομολόγος/ Νομικός με ειδίκευση

Σε θέματα ενεργειακών επενδύσεων

- Ηλεκτρολόγοι/ Μηχανικού με ειδίκευση

Σε φωτοβολταϊκά συστήματα

- Ηλεκτρολόγοι/ Μηχανικοί με ειδίκευση

Σε αιολικά συστήματα

- Οικονομολόγος/ Μηχανικός με ειδίκευση

Σε θέματα προώθησης ενεργειακά δομικών προϊόντων

- Ειδικός σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)

- Νοσηλευτής με ειδίκευση

Σε θέματα γηριατρικής

- Ειδικός σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στον τομέα της υγίειας

- Μηχανικός με ειδίκευση

Στα αιολικά συστήματα

- Κλινικός Φαρμακοποιός

- Στελέχη με ειδίκευση

Στην οργάνωση, λειτουργία εφοδιασμού και οργάνωση παραγωγής αγροτικής μονάδας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι

- Διδακτορικού Διπλώματος ή

- Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με σχετική εργασιακή εμπειρία

Για αιτήσεις ενδιαφέροντος εδώ