Ένας χρόνος Microsoft YouthSpark
27/9/2013
Loading video player...

Η Microsoft Corp. συμπληρώνοντας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της YouthSpark, ανακοίνωσε τη διάθεση νέων και διευρυμένων προγραμμάτων τεχνολογικής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για νέους. Αξιοποιώντας ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν για 103 εκατομμύρια νέους κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, η Microsoft αυξάνει την πρόσβαση στην επιστήμη των υπολογιστών μέσω της επέκτασης των TEALS- Σχολών Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Παιδείας- και παρέχει ανώτερες δεξιότητες ψηφιακής μόρφωσης και τεχνολογίας μέσω του προγράμματος YouthSpark Hub.

Σύμφωνα με ένα νέo report που κυκλοφόρησε από το International Youth Foundation (IYF), το ποσοστό της παγκόσμιας ανεργίας των νέων αναμένεται να φτάσει στο 12,8% μέχρι το 2018. Καθώς ο τεχνολογικός τομέας εξακολουθεί να προσφέρει οικονομική ανάπτυξη (συγκεκριμένα στις αναπτυγμένες χώρες), οι νέοι με ICT δεξιότητες θεωρούνται πιο ανταγωνιστικοί για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στην Ινδία, για παράδειγμα, τα επαγγέλματα στον κλάδο του ICT πληρώνουν έως και 2 φορές περισσότερο από ότι τα επαγγέλματα στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ στις Φιλιππίνες, μία τεχνολογική θέση σε βασικό επίπεδο, κατά μέσο όρο, πληρώνεται 38% περισσότερο από τον κατώτατο μισθό.

Σε συνεργασία με 186 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για νέους και μέσω των προγραμμάτων και των προϊόντων της, όπως το Office 365 για την Εκπαίδευση, το Skype, το πρόγραμμα Συνεργάτες στη Μάθηση, το DigiGirlz και το DreamSpark, η Microsoft έχει διευρύνει τη ψηφιακή πρόσβαση στην τεχνολογία και την εκπαίδευση για 78,6 εκατομμύρια νέους, έχει εμπνεύσει και βοηθήσει 14,9 εκατομμύρια μελλοντικές καινοτομίες μέσω εργαλείων, mentorships και εκδηλώσεων και αυξήσει την απασχόληση και τις επιχειρηματικές δεξιότητες για 9,9 εκατομμύρια νέους.

Η πρωτοβουλία YouthSpark έχοντας επηρεάσει πάνω από 100 εκατομμύρια νέους σε 100 διαφορετικές χώρες, συνεχίζει να βοηθάει και να παρέχει ευκαιρίες σε ανθρώπους ανά τον κόσμο.