Επιδοτήσεις για εξαγωγές παραδοσιακών ποτών
27/9/2013 Επιχειρηματικότητα  
Επιδοτήσεις για εξαγωγές παραδοσιακών ποτών

Επιχειρηματίες του κλάδου παραγωγής αποσταγμένων ποτών μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ για την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό

Δρόμους για τις ξένες αγορές στα παραδοσιακά ελληνικά λικέρ και αποστάγματα , όπως η ρακή, το τσίπουρο και το ρακόμελο, ανοίγει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με επιδοτήσεις από 30% έως και 55%. Παραδοσιακά ελληνικά ηδύποτα είναι η Μαστίχα Χίου το Κουμκουάτ της Κέρκυρας, η Φατουράδα των Κυθήρων, το Κίτρο της Νάξου, η Τεντούρα της Αχαΐας, η Μουντοβίνα της Χαλκιδικής και άλλα που παράγονται από τα κράνα, το δαμάσκηνο, το κεράσι κ.λπ.

Φυσικά, πέρα από τα λικέρ δυνατότητα πετυχημένων εξαγωγών έχουν και η κρητική ρακή, το θεσσαλικό τσίπουρο με γλυκάνισο αλλά και τα νησιώτικα ρακόμελα.

Τα τοπικά αυτά ποτά έγιναν, σύμφωνα με ειδικούς, ακόμη περισσότερο γνωστά από φέτος, λόγω και του μεγάλου τουριστικού ρεύματος που κατεγράφη στην ελληνική αγορά. Ξένοι που επισκέφτηκαν τις περιοχές μας γεύτηκαν τα ηδύποτα και αποστάγματα και αποζητούν να τα έχουν στις χώρες τους.

Επιχειρηματίες του κλάδου της παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών μπορούν να εκμεταλλευτούν το ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτηθούν για την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό αλλά και για την απόκτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο λόγος για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα ΙΙ», που υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές μέσω ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων, προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων marketing, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας, εκσυγχρονισμού εξοπλισμού κ.λπ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:

Επιλέξιμες είναι όλες οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών, καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου.

Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή/και ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις κ.ά.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους).

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Τα ποσοστά ενίσχυσης του προγράμματος κυμαίνονται από 30% έως 55%.

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα-υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα-υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  • Μηχανολογικός εξοπλισμός – Ειδικές εγκαταστάσεις
  • Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών
  • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές-στόχους
  • Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
  • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
  • Λοιπές ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Πληροφορίες

  • ΕΦΕΠΑΕ, τηλ.: 210-6985210
  • Γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. τηλ.: 8011136300

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Πηγή: ethnos.gr