Ανοιχτές θέσεις σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες της ΕΕ στις Βρυξέλλες
30/9/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ανοιχτές θέσεις σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες της ΕΕ στις Βρυξέλλες
Πόλο έλξης για χιλιάδες άνεργους Έλληνες συνιστούν την τελευταία τριετία οι Βρυξέλλες, η λεγόμενη «πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Η μεταναστευτική ροή λόγω της καλπάζουσας ανεργίας στη χώρα μας δεν αφορά μόνο «νέους με μεταπτυχιακά», αλλά και ανειδίκευτους εργάτες, παρότι το μεγάλο «κύμα» ανέργων στοχεύει σε θέσεις στα ευρωπαϊκά όργανα και στο ΝΑΤΟ

Ωστόσο οι διαγωνισμοί πρόσληψης στην Κομισιόν είναι εξαιρετικά απαιτητικοί: από τους 2.971 Έλληνες που υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη μέσω EPSO, το 2012, μόλις οι έξι έφτασαν μέχρι το στάδιο της πρόσληψης.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, περισσότεροι από 20.000 Έλληνες έφτασαν στο Βέλγιο αναζητώντας εργασία (κυρίως από ειδικότητες όπως γιατροί, νοσηλευτές, και γλωσσομαθείς διοικητικοί υπάλληλοι), με τους «τυχερούς» να μην ξεπερνούν τους 2.000.

Λόγω της γλωσσικής πολυμορφίας του Βελγίου, τα σχετικά με την απασχόληση ζητήματα διαφέρουν μεταξύ των περιοχών και των γλωσσικών κοινοτήτων, ενώ η μετανάστευση στο Βέλγιο ενδείκνυται κυρίως για ανθρώπους που ξέρουν καλά τη μία ή και τις δύο από τις επίσημες γλώσσες της χώρας, έχουν προσόντα και, κυρίως, γνωστούς στη χώρα.

Η «Εργασία» παρουσιάζει ορισμένες από τις πλέον περιζήτητες θέσεις σε ευρωπαϊκούς φορείς και εταιρείες που δέχονται αιτήσεις αυτή την περίοδο και έχουν έδρα τις Βρυξέλλες.

Υπεύθυνος online καμπάνιας στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων
Οργανισμός: European Youth Forum
Προσόντα: γνώση ευρωπαϊκών θεμάτων, ικανότητα συγγραφής κειμένων στο Internet, γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και καλή χρήση του Η/Υ
Αποστολή βιογραφικών: recruitment.youthforum.org
Προθεσμία έως: 30 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: eurobrussels.com

Οργανωτικός Υπεύθυνος Εκδηλώσεων στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων
Οργανισμός: European Youth Forum
Προσόντα: εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων, γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και καλή χρήση του Η/Υ
Αποστολή βιογραφικών: recruitment.youthforum.org
Προθεσμία έως: 30 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: eurobrussels.com

Συντονιστής εκδηλώσεων
Οργανισμός: European Youth Forum
Προσόντα: εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων, γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας
Αποστολή βιογραφικών : recruitment.youthforum.org
Προθεσμία έως: 30 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες: eurobrussels.com

Συντονιστής Μάρκετινγκ
Εταιρεία: Steptoe & Johnson LLP
Προσόντα: 3-5 χρόνια εμπειρία (κατά προτίμηση σε νομικό γραφείο), πτυχίο στο μάρκετινγκ ή την επικοινωνία και άριστη γνώση αγγλικών
Αποστολή βιογραφικών: kvannuffel@steptoe.com
Πληροφορίες: eurobrussels.com

Υπεύθυνος έρευνας οικονομικής πολιτικής
Φορέας: CES - Centre for European Studies (πρόσκειται στο Ευρωπαϊκό Λαικό Κόμμα)
Προσόντα: πτυχίο πανεπιστημίου στα οικονομικά, τη νομική ή τις πολιτικές επιστήμες, προηγούμενη εμπειρία σε ινστιτούτο, γνώση μακροοικονομικών και οικονομικής πολιτικής, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας κλπ.
Αποστολή βιογραφικών : jobs@thinkingeurope.eu
Προθεσμία έως: τις 13 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: eurobrussels.com

Δόκιμος σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ
Φορέας: CECED - European Committee of Domestic Equipment Manufacturers
Προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ, πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (επιθυμητή), πτυχίο ή μεταπτυχιακό σχετικό με οικονομικά, περιβάλλον ή πολιτικές επιστήμες, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας κ.ά.
Αποστολή βιογραφικών: korrina.hegarty@ceced.eu
Προθεσμία έως: 18 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: eurobrussels.com

Προϊστάμενος Οικονομικών
Οργανισμός: EFTA - European Free Trade Association
Προσόντα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά, εμπειρία ως επικεφαλής σε κατάρτιση προυπολογισμών, λογιστικά, ή οικονομικά ζητήματα, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ κ.ά.
Διάρκεια απασχόλησης: συμβόλαιο τριών ετών (με ανανέωση) ξεκινώντας από 1η Μαρτίου 2014
Αποστολή βιογραφικών: Jobs.efta.int
Πληροφορίες: eurobrussels.com

Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Φορέας: FERN- Μη Κυβερνητικός Οργανισμός
Προσόντα: τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στα οικονομικά, γνώση του διοικητικού περιβάλλοντος σε Βέλγιο και Μ.Βρετανία, άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας κ.α.
Αποστολή βιογραφικών: julie@fern.org .
Προθεσμία έως: 14 Οκτωβρίου (συνεντεύξεις από 4 Νοεμβρίου)
Πληροφορίες: eurobrussels.com

Σύμβουλος/Grant Writer
Εταιρεία: NXP Semiconductors
Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση αγγλικών ή γερμανικών, ή γαλλικών, προηγούμενη εμπειρία ως δημοσιογράφος ή σε κυβερνητικό γραφείο κ.ά.
Αποστολή βιογραφικών: james.ryan.anderson@nxp.com .
Πληροφορίες: eurobrussels.com

Πηγή: ethnos.gr