ΣΕΓΕ: Έναρξη Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
1/10/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
ΣΕΓΕ: Έναρξη Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος ξεκινάει την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη (ΛΑΕΚ 1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45 τοις εκατό.

Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 200€). Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών (10 μέρες) και η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική. Με τη λήξη του προγράμματος θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος.

Τα θέματα των προγραμμάτων είναι τα εξής:

  • Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Μηχανογραφημένη λογιστική
  • Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας- Πληροφορική
  • Χρηματοοικονομικό management, μισθοδοσία προσωπικού, φορολογία εισοδήματος
  • Επικοινωνία και συμπεριφορά- εξυπηρέτηση πελατών.
  • Δημόσιες σχέσεις- marketing επιχειρήσεων
  • The art of personal selling, σύγχρονη μεθοδολογία της πώλησης
  • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά
  • Ιταλικά


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα:

Α) μέσω των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται (μόνο όταν η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό μέχρι 25 άτομα).

Β) ως ανεξάρτητα άτομα μέσω του Εργατικού Κέντρου (αφορά ανέργους και εργαζόμενους , όπου η επιχείρηση στην οποία δουλεύουν απασχολεί πάνω από 25 άτομα).

Δικαιολογητικά

Εργαζόμενοι (όταν η επιχείρηση απασχολεί μέχρι 25 άτομα)

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω των επιχειρήσεων

1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)

2. Αίτηση Συμμετοχής

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με το ΑΦΜ του καταρτιζομένου. (Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Βεβαίωση ΑΦΜ.)

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας για το 2012.

Άνεργοι ή Εργαζόμενοι ( όταν η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 25 άτομα προσωπικό)

Β) Δικαιολογητικά συμμετοχής ανεξάρτητων ατόμων

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Βεβαίωση Εργατικού Κέντρου

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με το ΑΦΜ του καταρτιζομένου.

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας για το 2012.

Αφού συμπληρώσετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρωτότυπα μπορείτε να τα καταθέσετε στο γραφείο του Συνδέσμου Σαλαμίνος 10, 8ος όροφος (γραφείο 806) κατά τις ώρες 11.00 πμ - 15.00μμ. Σε περίπτωση διευκόλυνσης ωραρίου επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-224440, Θεοδώρου Έλενα.

Για δηλώσεις συμμετοχής: sege.gr