45 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού
7/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
45 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας συγκέντρωσε θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστοσελίδες και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Οι θέσεις κατηγοριοποιούνται στους εξής τομείς:

  • Θετικές Επιστήμες (1 θέση)
  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (7 θέσεις)
  • Μηχανικοί (2 θέσεις)
  • Νομικά (1 θέση)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (15 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (6 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (13 θέσεις)

Αναλυτικά οι θέσεις για κάθε τομέα και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι εδώ