Υποτροφίες ΕΜΠ "Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" σε τρεις προπτυχιακούς φοιτητές
8/1/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες ΕΜΠ "Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" σε τρεις προπτυχιακούς φοιτητές

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοπιεί ότι από το Κληροδότημα «Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2013-2014.

Προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης:

  • η φοίτηση, κατά προτίμηση, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
  • η ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή
  • η ηλικία μέχρι 36 ετών
  • η αποφοίτηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας και επικουρικώς από Λύκειο άλλη πόλης του νομού Αρκαδίας
  • η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές του όπως είναι τα έξοδα διαμονής-διατροφής, η αγορά πρόσθετων βιβλίων, η προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκπαίδευση σε υπολογιστές, κλπ.
  • η διάκριση του υποψηφίου ως προς το χαρακτήρα (καλός και ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά του χαρίσματα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες epixeiro.gr