30 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία
15/1/2014 Υποτροφίες  
30 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

To École Normale Supérieure of Paris ανακοινώνει 30 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία.

Οι υποτροφίες αφορούν τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του École Normale Supérieure of Paris από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι τις 7 Μαρτίου 2014

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο