42 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα
15/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
42 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας συγκέντρωσε θέσεις για πρακτική άσκηση στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστοσελίδες και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Οι θέσεις κατηγοριοποιούνται στους εξής τομείς:

  • Γεωπονικές - Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες (1 θέση)
  • Εκπαίδευση (3 θέσεις)
  • Θετικές Επιστήμες (4 θέσεις)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (5 θέσεις)
  • Πληροφορική (3 θέσεις)
  • Τεχνίτες (1 θέση)
  • Τουριστικά Επαγγέλματα (2 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (9 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (14 θέσεις)


Αναλυτικά οι θέσεις για κάθε τομέα και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι εδώ