Δήμος Αλίμου: Δωρεάν μαθήματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
16/1/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Δήμος Αλίμου: Δωρεάν μαθήματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Αλίμου επιδιώκοντας να απαντήσει αποφασιστικά στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της μαθησιακής δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, δημιούργησε το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλίμου (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας).

Με απώτερο στόχο την απόκτηση ή τη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την ενδυνάμωση της κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την ανάπτυξη της δυνατότητας καλύτερης επαγγελματικής ένταξης και εξέλιξης, ο Δήμος μας πρότεινε και υλοποιεί δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους πολίτες.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων (8 έως 20 άτομα ανά τμήμα μάθησης). Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων, από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Εγγραφές από 15/01 έως 31/01

Για να δείτε αναλυτικά τις θεματικές ενότητες και να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφθείτε το alimos.gov