Λήγει την Παρασκευή το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα για την απασχόληση 10.000 ανέργων του ΟΑΕΔ
7/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Λήγει την Παρασκευή το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα για την απασχόληση 10.000 ανέργων του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013, η Δημόσια Πρόσκληση για την πεντάμηνη απασχόληση 10.000 ανέργων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Γενικών Καθηκόντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης "Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα".

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Γενικών

Λήγει την Παρασκευή το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα για την απασχόληση 10.000 ανέργων

Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκίνησε την Πέμπτη 26-9-2013 και λήγει την Παρασκευή 11.10.13 στις 12:00 το μεσημέρι και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ