5 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
17/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
5 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «TASS», «PERSEUS», «HIPOW», «HITGATE», «PACT», «AF3» , «EUCISE 2020» & «CyberROAD» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου πέντε (5) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας ενός (1) έτους, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω σε κάθε θέση:

  • Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής.
  • Μία (1) θέση Τεχνολόγου μηχανικού Πληροφορικής και πολυμέσων
  • Μία (1) θέση Προγραμματιστή πτυχιούχου ή διπλωματούχου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ, ή τμημάτων Σχολής θετικών Επιστημών
  • Δύο (2) Θέσεις Marketing Analysts Πτυχιούχων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή/και Επιστήμης των Οικονομικών


Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατήστε εδώ