230.000 νέες θέσεις για το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία»
20/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
230.000 νέες θέσεις για το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία»

Έως το Μάιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα με όνομα ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ , με το οποίο θα δοθεί η δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, περίπου 230.000 νέοι άνεργοι έως 24 ετών.

Πρόκειται για μια παρέμβαση διευρυμένης κλίμακας, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τους Νέους (Youth Employment Initiative).

Οι νέοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Εγγύηση για την Νεολαία θα πρέπει να είναι άνεργοι και να μην έχουν συμμετάσχει σε εκπαίδευση ή άλλο πρόγραμμα κατάρτιση .

Δικαιούχοι θα είναι όσοι πρόσφατα αποχώρησαν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή που μένουν άνεργοι·και σκοπός θα είναι εντός τεσσάρων μηνών να έχουν απορροφηθεί στην αγορά εργασίας ή στην κατάρτιση ώστε να λαμβάνουν ποιοτική προσφορά απασχόλησης, δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης ή μαθητείας εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που αποχωρούν από την επίσημη εκπαίδευση

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων, να μειώσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων και να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησής τους, σύμφωνα με τον γενικότερο στόχο της ΕΕ.