Πρόγραμμα για 63 θέσεις εργασίας σε ανέργους και νέους επιστήμονες από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΦΡΟΝΤΙΖΩ"
21/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Πρόγραμμα για 63 θέσεις εργασίας σε ανέργους και νέους επιστήμονες από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΦΡΟΝΤΙΖΩ"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» υλοποιεί την Πράξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» (με αρ.MIS: 457751) η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Το Σχέδιο "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ" αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 63 ωφελουμένων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Σχεδίου είναι:

  • 5 ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας
  • 13 ωφελούμενοι θα αναπτύξουν ατομική-συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα
  • 35 ωφελούμενοι θα κατευθυνθούν στην ίδρυση 7 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας (βάσει του Ν. 4019/2011 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις)


Δίνεται προτεραιότητα στους κατοίκους των Δήμων Φιλοθέης-Ψυχικού και Ελληνικού-Αργυρούπολης. Ενδιαφερόμενοι/ες που είναι κάτοικοι άλλων περιοχών της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, η οποία θα εξεταστεί στην περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις από κατοίκους των παραπάνω Δήμων.

Αιτήσεις συμμετοχής έως 31/01

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση συμμετοχής