Θέση εργασίας στο Skroutz
23/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στο Skroutz

Το Skroutz επιθυμεί να προσλάβει έναν ταλαντούχο Android Developer (κωδικός θέσης: AD-14-01), που θα βοηθήσει στην εξέλιξη των mobile εφαρμογών της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα :

 • Εμπειρία σε Java και Android SDK (τουλάχιστον 1 έτος)
 • Ισχυρό υπόβαθρο σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
 • Εμπειρία με Webservices, JSON και RESTFul APIs
 • Αγάπη για τη δημιουργία και τη συντήρηση αξιόπιστου κώδικα με χρήση μεθοδολογιών Continuous Integration και Automated Testing (Unit Tests)
 • Εξοικείωση με μεθοδολογίες και πρακτικές Agile (Agile methodologies & practices)
 • Γνώση βασικών αρχών UI
 • Δυνατότητα επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων
 • Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα


Αρμοδιότητες:

 • Θα ασχοληθείς με την αρχιτεκτονική, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των Android mobile εφαρμογών του Skroutz
 • Θα φροντίσεις για τη διασφάλιση της καλύτερης αποδοτικότητας, επίδοσης και απόκρισης των mobile εφαρμογών
 • Θα συμβάλεις στη δημιουργία της επόμενης γενιάς καινοτόμων εφαρμογών και πρωτοποριακών χαρακτηριστικών σε συνεργασία με τις ομάδες ανάπτυξης (development) και σχεδίασης (design)


Υποβολή αίτησης:

Στείλε το βιογραφικό σου με ένα e-mail στο hr@skroutz.gr με τον κωδικό θέσης που αναφέρεται παραπάνω, περιγράφοντας τον εαυτό σου και για ποιους λόγους θεωρείς ότι σου ταιριάζει η θέση του Android Developer στο Skroutz.

Εν συντομία:

 • Πες γιατί θες να δουλέψεις στο skroutz
 • Εάν υπάρχουν, συμπεριέλαβε δείγματα προηγούμενης δουλειάς σου (GitHub Account) ή εφαρμογών που βρίσκονται ήδη στο Google Play
 • Προτίμησε το CV που θα στείλεις να είναι αρχείο μορφής .pdf


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του skroutz