Θέσεις Καριέρας στην Ευρωπαϊκή Πίστη
23/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις Καριέρας στην Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει ευκαιρίες καριέρας σε άτομα με προσόντα για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με όσα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οι θέσεις είναι οι εξής:

1. Τίτλος Θέσης : Data Base & System Administrator

Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των Βάσεων Δεδομένων, την ανάπτυξη και λειτουργία του Data warehouse καθώς και για την παρακολούθηση των Application Server.

Προσόντα Υποψηφίου: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση RDBMS ORACLE 11g.
 • Άριστη γνώση SQL, PL/SQL, Data warehouse Builder
 • Πολύ καλή γνώση Linux
 • Πολύ καλή γνώση Weblogic και Oracle Application Server
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Τίτλος Θέσης : Oracle Application Developer
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Γνώση άλλων Oracle προϊόντων (ΒΙ, UCM) καθώς και γνώση των ασφαλιστικών εργασιών θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


2. Τίτλος Θέσης : Oracle Application Developer

Ο/η κάτοχος της θέσης θα συμμετέχει στην ανάπτυξη, συντήρηση και βελτίωση του λογισμικού της εταιρίας, καθώς και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Προσόντα Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση PL/SQL.
 • Πολύ καλή γνώση Oracle Developer Suite, JDeveloper, ADF
 • Εμπειρία ανάπτυξης σε Application Express
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Γνώση άλλων Oracle προϊόντων (ΒΙ, BPM, UCM) θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


3. Τίτλος Θέσης: Πωλητές για την συμπλήρωση νέας οργάνωσης πωλήσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ηλικία από 25-35 ετών
 • Ικανότητα θετικής επικοινωνίας, ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, μεγάλες φιλοδοξίες
 • Θετική εμπειρία σε πωλήσεις τουλάχιστον 2 ετών

Παρέχονται:

 • Σταθερή αμοιβή
 • Bonus παραγωγικότητας
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας και ομαδική ασφάλιση


Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Πίστης