ΔΕΗ: Κατάρτιση και πρόσληψη 300 ανέργων
24/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
ΔΕΗ: Κατάρτιση και πρόσληψη 300 ανέργων

Tο ΚΕΚ ΔΕΗ / ΔΕΚΠ / ΣΤΕ συμμετέχει στη Δράση «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) Ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της Οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση (TEE)». Στα πλαίσια του Προγράμματος θα καταρτίσει και θα προσλάβει 300 ανέργους τεχνίτες και διπλωματούχους μηχανικούς.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι (100%), που θα λάβουν μέρος στα προγράμματα μας, θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική απασχόληση (πρόσληψη για 100 ημερομίσθια) στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι θέσεις αφορούν τους εξής τομείς και περιφέρεις:

Για αιτήσεις επισκεφθείτε το kek.dei.com.gr