Ίδρυμα Αρναούτη - Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού ακαδ.έτους 2014 - 2015
24/1/2014 Υποτροφίες  
Ίδρυμα Αρναούτη - Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού ακαδ.έτους 2014 - 2015

Φορέας παροχής:

  • Ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης

Χορήγηση υποτροφίας για:

  • Μεταπτυχιακές σπουδές

Αντικείμενο σπουδών:

Το ίδρυμα “Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης” προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της Ευρώπης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στον τομέα της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.

Σχετιζόμενο επιστημονικό πεδίο:

  • Τεχνολογικές επιστήμες

Τόπος υλοποίησης σπουδών:

  • Εξωτερικό(χωρίς αναφερόμενη χώρα)
  • Εξωτερικό

Προθεσμία υποβολής: 28/02/2014

Προϋποθέσεις:

Η υποτροφία απονέμεται σε πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στους κλάδους αυτούς με διάκριση (βαθμός πτυχίου “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς” σε περίπτωση μη εμφάνισης αριστούχων). Απαραίτητη είναι η άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας των σπουδών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν άτομα έως 30 ετών, ενώ αποκλείονται οι υποψήφιοι που έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η υποτροφία καλύπτει περίοδο έως και δύο ετών και το ύψος της ανέρχεται σε 6.000 Ευρώ ετησίως.

Ιδιότητα δικαιούχου:

  • Απόφοιτοι Πανεπιστημίων      

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η φόρμα της οποίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.arnaoutisfoundation.com. Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Αγγλική γλώσσα, και να ΦΤΑΣΟΥΝ στην κ. Αρναούτη μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές που θα πραγματοποιηθούν. Αιτήσεις που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη. Ο πρώτος κύκλος συνεντεύξεων θα γίνει μέσω Skype και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη με την κ. Αρναούτη στην Αθήνα στις 25 και 26 Απριλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το cais.upatras.gr