Ίδρυμα Μπότση - Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημοσιογραφία
9/10/2013 Υποτροφίες  
Ίδρυμα Μπότση - Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημοσιογραφία

Το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση προκηρύσσει 2 υποτροφίες για σπουδές στο διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα « Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» που υλοποιείται από το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β .Μπότση.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δημοσιογράφους και απόφοιτους σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ / κοινωνικών επιστημών. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν με δικά τους έξοδα στην Αυστρία για 3 περιόδους, στους μήνες Δεκέμβριο 2013, Ιούνιο 2014 και Ιούνιο 2015.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στη γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Βασ. Σοφίας 27, (4ος όροφος), Αθήνα, τηλ. 210-7245550, 210-7245558, καθημερινώς 10:00 π.μ. – 03:00 μ.μ, πλην Σαββάτου και Κυριακής. Επίσης είναι δυνατόν να υποβληθεί ηλεκτρονικώς (σαρωμένα έγγραφα) μέχρι την παραπάνω προθεσμία, στo mail secretariat.qjnt@gmail.com.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Ο πλήρης φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Βιογραφικό.
2) Αντίγραφο πιστοποιητικού Σπουδών
3) Πιστοποιητικό γεννήσεως από το οποίο να φαίνεται η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35ο έτος.
4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (προσκομίζεται και εκτός προθεσμίας).

Διάρκεια

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής. Το ποσό της υποτροφίας είναι 4.600 ευρώ και καλύπτει το ήμισυ του συνολικού κόστους των σπουδών (περιλαμβάνεται διαμονή στις περιόδους στην Βιέννη), το υπόλοιπο βαρύνει τον υπότροφο. Η επιλογή του υπότροφου θα γίνει μετά από ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Πηγή: neolaia.gr