56 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα
9/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
56 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας συγκέντρωσε και  παρουσιάζει 56 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορες ιστοσελίδες και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Οι θέσεις αφορούν τους εξής τομείς:

Αγροτική Ανάπτυξη – Τρόφιμα (2 θέσεις)

Εκπαίδευση (8 θέσεις)

Θετικές επιστήμες (3 θέσεις)

Μηχανικοί (3 θέσεις)

Οικονομικά – Διοίκηση (8 θέσεις)

Πληροφορική (4 θέσεις)

Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπίστημες (9 θέσεις)

Υπόλοιπες Ειδικότητες (19 θέσεις)

Αναλυτικές πληροφορίες και συνδέσμοι για τις αντίστοιχες θέσεις εδώ