120 εποχικοί για οκτώ μήνες στην ΕΥΔΑΠ
9/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
120 εποχικοί για οκτώ μήνες στην ΕΥΔΑΠ

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η πολυαναμενόμενη προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ με την οποία θα προσληφθούν 120 εποχικοί για οκτώ μήνες σε Αθήνα και Πειραιά. Αναλυτικά εγκρίθηκαν:

 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε Καταμέτρησης & Ελέγχου Αθηνών (ΔΕ)
 • Καταμετρητών (28 θέσεις)

 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε Καταμέτρησης & Ελέγχου Αθηνών (ΔΕ)
 • Καταμετρητών (22 θέσεις)

 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε Υπηρεσίες Αθηνών (ΥΕ)
 • Εργατών (43)

 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε Υπηρεσίες Πειραιά (ΥΕ)
 • Εργατών (27)

  Προσόντα

 • Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των καταμετρητών θα πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για τις θέσεις των εργατών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Οι θέσεις εργατών αφορούν την εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικής φύσης, όπως ενδεικτικά είναι η διάνοιξη χανδάκων σε μόνιμα υγρό περιβάλλον σε μεγάλο βάθος με χειρωνακτικά μέσα (λχ φτυάρι, κασμά, κτλ), η χρήση κομπρεσέρ, οι επισκευαστικές εργασίες μετά τη διάνοιξη ρεόντων λυμάτων, οι φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών, η (ατομική) κάθοδος σε χώρους λυμάτων με αναθυμιάσεις.
 • Τα όριο για τους υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κυμαίνεται μεταξύ 21ου και 35ου έτους, ενώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση το όριο ξεκινά από τα 19 και φτάνει μέχρι τα 50 έτη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός των ημερών στο eydap.gr

Πηγή: e-dimosio.gr