130 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα
10/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
130 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας συγκέντρωσε θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστοσελίδες και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Οι θέσεις κατηγοριοποιούνται στους εξής τομείς:

Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων (4 θέσεις)

Εκπαίδευση (3 θέσεις)

Θετικές Επιστήμες (3 θέσεις)

Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)

Μηχανικοί (10 θέσεις)

Νομικά (5 θέσεις)

Οικονομικά – Διοίκηση (22 θέσεις)

Πληροφορική (24 θέσεις)

Πωλήσεις – Ασφάλειες (27 θέσεις)

Τουριστικά Επαγγέλματα (10 θέσεις)

Υγεία – Φαρμακευτικά – Βιοεπιστήμες (3 θέσεις)

Υπόλοιπες ειδικότητες (18 θέσεις)

Αναλυτικά οι θέσεις για κάθε τομέα και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι εδώ