Νέος κύκλος υποτροφιών από το Βαρβάκειο Ίδρυμα για οικονομικά αδύναμους νέους
10/10/2013 Υποτροφίες  
Νέος κύκλος υποτροφιών από το Βαρβάκειο Ίδρυμα για οικονομικά αδύναμους νέους

Το Βαρβάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση από τα έσοδά του είκοσι τριών (23) υποτροφιών σε οικονομικά αδύναμους μαθητές και σπουδαστές ως εξής:

  • Δέκα (10) σε αποφοίτους Δημοσίου Δημοτικού που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Γυμνασίου,
  • Δέκα (10) σε αποφοίτους Δημοσίου Γυμνασίου που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Λυκείου,
  •   Τρεις (3) σε αποφοίτους Δημοσίου Λυκείου που φοιτούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 στο Πρώτο (Α΄) εξάμηνο σπουδών.


Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής όλων των υποψηφίων στο διαγωνισμό είναι η ύπαρξη οικονομικής αδυναμίας που θα πιστοποιείται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας ΔΟΥ για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για οικογένεια μέχρι τεσσάρων μελών, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν ως εξής:

1. Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά και την Γλώσσα (Διδακτέα ύλη ΣΤ΄ Δημοτικού σχολικού έτους 2012 – 2013)

2. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου στα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Διδακτέα ύλη Γ΄ Γυμνασίου σχολικού έτους 2012 – 2013)

3. Οι σπουδαστές Α΄ εξαμήνου των ΑΕΝ στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τη Νεοελληνική Γλώσσα (Διδακτέα ύλη Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας σχολικού έτους 2012- 2013)

Επιτυχών θεωρείται εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δεκατέσσερα (14)

Από το σύνολο των επιτυχόντων και των τριών κατηγοριών θα προτιμηθούν κατά τη σειρά βαθμολογίας τους τέσσερις (4) που να έχουν γεννηθεί στα Ψαρά ή να κατάγονται από τον ένα ή και τους δύο γονείς από τα Ψαρά, γενέτειρα του Ιωάννη Βαρβάκη. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα προηγηθούν κατά τη σειρά βαθμολογίας τους στους πίνακες επιτυχόντων, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία των υπολοίπων.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας είναι 200,00 ευρώ. Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει υπό προϋποθέσεις μέχρι τέλους των σπουδών των υποτρόφων στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στην Ακαδημία αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 16 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 9.00 π.μ., στο διδακτήριο της Βαρβακείου Σχολής στο Π. Ψυχικό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως αυτά ορίζονται στην προκήρυξη, είναι η 31η Οκτωβρίου 2013.

Έντυπα αιτήσεων και πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρέχονται από το Βαρβάκειο Ίδρυμα (Ιπποκράτους 2 και Ακαδημίας – 4ος όροφος, τηλ. 210-3632233, 210-3618186) καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ