45 υποτροφίες στο εξωτερικό
11/10/2013 Υποτροφίες  
45 υποτροφίες στο εξωτερικό

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκέντρωσε και παρουσίασε 70 υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες αφορούν τις εξής κατηγορίες:

Γεωπονικές – Περιβαλλοντολογικές Επιστήμες (3 θέσεις)

Θετικές Επιστήμες (8 θέσεις)

Κοινωνικές – Πολιτικές Επιστήμες (4 θέσεις)

Μηχανικοί (10 θέσεις)

Νομικά (1 θέση)

Οικονομικά – Διοίκηση (2 θέσεις)

Πληροφορική (2 θέσεις)

Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (12 θέσεις)

Υπόλοιπες Ειδικότητες (3 θέσεις)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις υποτροφίες.