6 θέσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
28/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
6 θέσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στο Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας:

    

1

2 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «New Medicines for Trypanosomatidic Infections»

Ινστιτούτο Bιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Αθήνα

DeadLine : 6/2/2014

    2

1 θέση εργασίας στο πλαίσιο Πράξης με τίτλο «Βιοσύνθεση και Γενετική Επιλογή Κυκλικών Πεπτιδίων με Εν Δυνάμει Θεραπευτικές Ιδιότητες Κατά της Νόσου Alzheimer: Αναστολείς της συσσωμάτωσης της Αβ πρωτεΐνης»

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Αθήνα

DeadLine : 10/2/2014

   3 

3 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επιγραφές και νομίσματα: Nέα τεκμήρια για την αρχαία Μακεδονία»

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Αθήνα

DeadLine : 30/1/2014

Πηγή: career.duth.gr