2 θέσεις εργασίας στη Mazars στην Ελλάδα
28/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
2 θέσεις εργασίας στη Mazars στην Ελλάδα

Η Mazars, είναι ένας διεθνής ενιαίος και ανεξάρτητος οργανισμός, που ειδικεύεται στις ελεγκτικές, συμβουλευτικές, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες και επιθυμεί να ενσωματώσει στο δυναμικό της 2 άτομα για τις εξής θέσεις εργασίας:

1. Audit ( Manager – Assistant Manager)

Αρμοδιότητες (ενδεικτικές):

 • Σχεδιασμός, εκτέλεση, επίβλεψη των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών, σε συνεργασία με τα στελέχη της ελεγκτικής ομάδας
 • Συμμετοχή σε επιτροπές της εταιρείας και εκτέλεση εργασιών για αυτές
 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρείας


Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία
 • Κάτοχος επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA, ΙΕΣΟΕΛ
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης (Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Λογιστικών Προγραμμάτων)
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Διάθεση για εργασία σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον με μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης


2. Λογιστής - Λογίστρια

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Σπουδές Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε λογιστικό γραφείο ή εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών
 • Σημαντική εμπειρία σε τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας
 • Άριστη γνώση φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα μετακινήσεων και ταξιδιών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και εξοικείωση στην επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού
 • Άριστη γνώση μηχανογραφικών συστημάτων και υπολογιστών


Αποστολή βιογραφικών έως και 31/01/2014. (αναφέρατε κωδ. θέσης) Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Mazars