Θέσεις εργασίας στον όμιλο Manpower σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
30/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στον όμιλο Manpower σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

H Manpower Professional, μέλος του ομίλου Manpower, προσελκύει, αξιολογεί και

παρέχει επαγγελματίες και ανώτερα στελέχη σε σημαντικές για την εταιρίες θέσεις

απασχόλησης στους τομείς της Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Τηλεπικοινωνιών,

Οικονομικών & Λογιστικής, Μηχανικών, Πωλήσεων & Μάρκετινγκ και αναζητάει

άτομα για τις εξής θέσεις:


1. Web Developer

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, portals, web-enabled εφαρμογών
 • Ανάπτυξη GUI εφαρμογων


Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Πληροφορικής
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε σχετικό αντικείμενο σε περιβάλλοντα PHP ή ASP.NET
 • Πολύ καλή γνώση HTML/XHTML, XML, CSS, Web Services, Javascript
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση βάσεων δεδομένων MS SQL
 • Εμπειρία σε CMS (DotNetNuke, Drupal, Joomla)
 • Γνώσεις object-oriented analysis & design, client server, N-tier αρχιτεκτονικής
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας


Δεξιότητες υποψηφίου

 • Κατανόηση αναγκών πελάτη
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, έμφαση στην ποιότητα
 • Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα


2. Software Technical Manager

Main Responsibilities

 • Manages a team of 5 to 15 Software Engineers, QA Engineers, Functional Analysts and Systems Engineers
 • Validates requirements provided by Functional Analysts
 • Provides estimation on software development effort to the Project Manager
 • Assigns tasks to the members of the Technical Team
 • Controls the technical decisions in a project
 • Identifies and escalates technical risks to the Project Manager
 • Performs hands-on activities when needed
 • Occasionally travels to participate in software deployment


Candidate Profile

 • English advanced user, both spoken and written
 • University degree in computer science, or equivalent level
 • At least 3 years in a similar position
 • Previous experience as a Software Engineer or QA Engineer
 • Experience with Java (J2SE, JEE) and Java-related tools (Eclipse, maven)
 • Experience in multiplatform development (Linux, UNIX, Windows)
 • Experience in Database design
 • Knowledge of Design Patterns and QA processes and tools
 • Experience working with open source tools, libraries and products
 • Knowledge of Tomcat, Glassfish, or other J2EE container
 • Knowledge of data access applications development (SQL, JDBC). Oracle DB is preferred, though knowledge on other databases is welcome
 • Knowledge of PMP, Scrum or other development methodology
 • Knowledge of cryptograph (PKI, PKCS) will be a plus


3) Qualified person (Chemist, Chemical Engineer, Pharmacist, Doctor, Veterinarian)

Job Description

 • Ensure the production and control of each patch in accordance with current legislation and authorization.
 • Sales visits to potential and existing clients (hospitals).


Candidate’s profile

 • University degree (Chemist, Chemical Engineer, Pharmacist, Doctor, Veterinarian)
 • Minimum one year proven experience at the same position
 • Excellent communication & organizational skills
 • Strong time management & team work skills
 • Ability to work under pressure
 • Ability to study and learn quickly new topics
 • Detailed oriented
 • Collaborative and hard working
 • Excellent knowledge of English language
 • Excellent knowledge of Microsoft Office


Για περισσότερες πληροφορίες και θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της manpower.com