Υποτροφίες 2014-2015 από την Σλοβακική Κυβέρνηση για προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές
30/1/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2014-2015 από την Σλοβακική Κυβέρνηση για προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών του Σλοβακικού Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών, Έρευνας και Αθλητισμού προκήρυξε υποτροφίες ως 12 μήνες στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κινητικότητας, εντός και εκτός Ε.Ε., για έρευνα και μελέτη σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας.

Οι υποτροφίες αυτές αφορούν προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και ακαδημαϊκούς δασκάλους, ερευνητές ή καλλιτέχνες για το 2014-2015.

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι μέχρι 30 Απριλίου 2014 .


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα scholarships.sk/en/