Θέσεις εργασίας στην Wind
31/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Wind

Η εταιρεία Velti στην Ελλάδα, επιθυμεί να ενσωματώσει στο δυναμικό της άτομα για τις εξής θέσεις εργασίας - See more at: http://www.getbusy.gr/Home/News/All/8344#sthash.IrKDcDgY.dpuf
Η εταιρεία Velti στην Ελλάδα, επιθυμεί να ενσωματώσει στο δυναμικό της άτομα για τις εξής θέσεις εργασίας - See more at: http://www.getbusy.gr/Home/News/All/8344#sthash.IrKDcDgY.dpuf

Η εταιρεία Wind επιθυμεί να ενσωματώσει στο δυναμικό της άτομα για τις εξής θέσεις εργασίας:

1. Business Sales - Sales Developer (Κωδικός: SD001)

 • Έχεις εμπειρία στις πωλήσεις σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών;
 • Είσαι άτομο ανταγωνιστικό στην επικοινωνία, αυτοπαρακινούμενο και προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα;
 • Θεωρείς τον εαυτό σου άτομο ευέλικτο και ευπροσάρμοστο σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον;
 • Προτίθεσαι να εργαστείς σε ώρες καταστημάτων, με συχνά ταξίδια στην επαρχία;
 • Έχεις ηγετικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες;


Τι αναμένουν από εσένα:

 • Εκπαίδευση, καθοδήγηση και ανάπτυξη κινήτρων του ανθρώπινου δυναμικού στα σημεία πώλησης
 • Δέσμευση για την σταθερότητα των υψηλών επιπέδων παραγωγικότητας
 • Εξασφάλιση της σωστής προώθησης των προϊόντων με βάση τις ανάγκες του πελάτη


Τι σου προσφέρουν:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
 • Σύστημα ανταμοιβής με βάση την επίτευξη στόχων
 • Επαγγελματική εξέλιξη σε μία δυναμική εταιρεία


2. Business Sales - Business Continuity Management Specialist (Κωδικός:BCM001)

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη, αναθεώρηση και παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας καλύπτοντας όλες τις φάσεις της Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων, της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και των Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Παρακολούθηση και ανάλυση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων της εταιρίας σχετικά με την Ασφάλεια και Ακεραιότητα των δικτύων και υπηρεσιών της
 • Συντονισμός, οργάνωση και παρακολούθηση των έργων και ενεργειών Επιχειρησιακής Συνέχειας σε συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας με στόχο την κάλυψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων αλλά και την ανάπτυξη και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας
 • Συμμετοχή στην κατάστρωση και υλοποίηση της στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας


Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής θετικής κατεύθυνσης, Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • 4-6 έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε έργα Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Αναλυτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης έργων (project management skills)
 • Ικανότητα να εργαστεί μέσα σε ομάδα
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση και επίτευξη στόχων


Επιθυμητά προσόντα και χαρακτηριστικά:

 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε Επιχειρησιακή Συνέχεια ή Διαχείριση Κινδύνων ή Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Εμπειρία σε Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών ή στον κλάδο της πληροφορικής
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας με βάση τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων BS 25999 ή ISO22301


3. Technical Procurement Specialist (Κωδικός: SC002)

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαχειρίζεται τη λειτουργία ανάπτυξης των προμηθειών που αφορούν σε επενδύσεις σε Telecom Network Systems και ΙΤ, σύμφωνα με τις διαδικασίες και πολιτικές.
 • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις προσφορές, ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της εταιρείας, την απρόσκοπτη έκδοση των RFP’s, την ακρίβεια στη διαδικασία και στις χρονικές προθεσμίες των προμηθευτών, τη διαφάνεια στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και τον εντοπισμό κρυφών δαπανών.
 • Διαχειρίζεται την προετοιμασία των συμβολαίων σε συνεργασία με δικηγόρους, προμηθευτές και εσωτερικούς πελάτες και επιβλέπει τα συμβόλαια για να διασφαλίσει ότι όλοι οι όροι και οι συνθήκες ακολουθούνται.
 • Διαχειρίζεται τη διαδικασία παραγγελιών, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το SAP.
 • Διαχειρίζεται τους προμηθευτές και τους αξιολογεί σε σχέση με την απόδοση τους.
 • Αναλύει τον προϋπολογισμό και ετοιμάζει τα ετήσια πλάνα αγορών.


Βασικά Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI/TEI σε Engineering, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στις προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού ή αντίστοιχο χώρο.
 • Γνώση του SAP / ERP.
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, δέσμευση στο αποτέλεσμα, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.


Πηγή: careerinprogress.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και επιπλέον θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της wind.gr