Ευκαιρία για πρακτική άσκηση 3 ειδικευόμενων στο Free University of Berlin
31/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία για πρακτική άσκηση 3 ειδικευόμενων στο Free University of Berlin

FUBiS (Free University of Berlin International Summer and Winter University) is a programme that connects the students from the globe and aims towards cross-cultural understanding and learning in an international community. There are ca. 650 international students who participate every year at FUBiS. The organization needs three interns for the summer term starting earliest on 17 Mart 2014. The internship is going to last 5-6 months.

Eligibility

  • Very good knowledge of German and English, additional languages are an asset;
  • Good team and organizational skills, good communicative skills;
  • Eager to work with international students;
  • High work-time load (at least 25 hours per week, full-time preferred);
  • Good skills in MS Office (particularly Word and Excel).


The deadline is 16 February 2014.


More details can be found at the following link: Internship Opportunities at Free University of Berlin