Θέση εργασίας στην Δέλτα
31/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Δέλτα

Η ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΕ με μάρκες ηγετικής θέσης στην Ελληνική Αγορά επιθυμεί να προσλάβει:

FINANCIAL CONTROLLER (F.C.)

Η θέση υπάγεται στο τμήμα Οικονομικού Σχεδιασμού & Financial Control και αναφέρεται στον Financial Planning & Controlling Manager και έχει ως έδρα τον Αγ. Στέφανο Αττικής.

Ο ρόλος συνεισφέρει ενεργά στη κατάρτιση περιοδικών αναφορών, συμμετέχει στη κατάρτιση και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και σε ποικίλα projects της Οικονομικής Δ/νσης

Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Ο έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών αποτελεσμάτων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Η συμμετοχή στη κατάρτιση μακροπρόθεσμων πλάνων
 • Η συμμετοχή στη κατάρτιση του ετήσιου budget και των αναθεωρήσεων του
 • Η συμμετοχή στη μηνιαία κατάρτιση και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων διοικητικής πληροφόρησης
 • Η παρακολούθηση της δομής του παραγωγικού, διοικητικού και διάθεσης κόστους μέσω KPI’S


Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών ειδίκευσης σε χρηματοοικονομικά ή / και διοίκησης επιχειρήσεων
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε Ελεγκτική εταιρεία ή σε παρόμοια θέση (FMCG)
 • Άριστη γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency) & Ελληνικής γλώσσας (ικανότητα έκφρασης σε γραπτό-προφορικό λόγο)
 • Άριστη γνώση Excel, PowerPoint (MS Office)
 • Επιθυμητή η γνώση συστημάτων ERP (SAP, HYPERION, κ.α.)
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη
 • Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα


Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της delta.gr