Θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
31/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014:

1. Εμπορικό Δίκαιο

2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

3. Στοιχεία Εργατικού Δικαίου & Διοικητικής Δικονομίας

4. Φορολογική Λογιστική


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η 4η Φεβρουαρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη.