6 Υποτροφίες ΕΛΚΕ ΕΜΠ για υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
3/2/2014 Υποτροφίες  
6 Υποτροφίες ΕΛΚΕ ΕΜΠ για υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Στην παρακάτω προκήρυξη μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υποτροφίες του ΕΛΚΕ ΕΜΠ για υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Υποτροφίες:

  • μία (1) νέα θέση υποτροφίας στον τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών
  • τρεις (3) νέες θέσεις υποτροφιών στον τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
  • μία (1) νέα θέση υποτροφίας στον τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος
  • μία (1) νέα θέση υποτροφίας στον τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε στην προκήρυξη.